Tam kapanma için genelge yayınlandı! Neler yasak neler serbest?

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet valiliğine tam kapanma önlemleri genelgesi gönderdiğini açıkladı. Pekala, bu genelgeye nazaran neler yasak neler hür?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Perşembe gününden itibaren tam kapanma sürecine geçeceğini açıklamıştı. Bugün ise İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet valiliğine tam kapanma önlemleri genelgesi gönderdiğini açıkladı. Bu genelgede nelerin yasak ve nelerin özgür olduğu açıkça belirtiliyor.

Hadise sayısındaki artıştan ötürü alınan tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar devam edecek. Bu süreçte hadise sayılarının 5.000’in altına düşürülmesi gerektiği Erdoğan tarafından net bir formda söz edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine aşağıdan ulaşabilir ve nelerin yasak olup olmadığını net bir biçimde öğrenebilirsiniz.

1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek formda tam vakitli sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sıhhat, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak hedefiyle Ek’te belirtilen yerler ve şahıslar kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgemizde açıkça belirtildiği biçimde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergâh ile sonlu olup, aksi durumlar muafiyetlerin berbata kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara bahis edilecektir.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri ortasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zarurî muhtaçlıklarının karşılanması ile sonlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Birebir saatler ortasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis biçiminde de satış yapabileceklerdir.

Üstte belirtilen uygulama zincir ve üstün marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane üzere yerler) yalnızca paket servis biçiminde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat temeline nazaran paket servis yapabilecektir. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecektir.

1.4- Tam kapanma devrinde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde yalnızca ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak kaidesiyle (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme aralığında olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ilişkin ekmek dağıtım araçlarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak ortalarında katiyen satış yapılmayacaktır.

1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında üstte belirtilen temel besin, ilaç ve paklık eserlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması gayesiyle muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

1.6- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan periyotta konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya kentler ortası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak olup bu periyotta konaklama tesisleri yalnızca mecburî durumlara bağlı olarak seyahat müsaade evrakı alan bireylere hizmet verebileceklerdir.

1.7- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet yalnızca turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir müddet için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, süreksiz muhafaza statüsündekiler yahut memleketler arası muhafaza müracaat ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.8- Tam kapanma sürecinde kendi gereksinimlerini karşılayamayacak durumdaki ileri yaş kümelerindeki yahut ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel gereksinimleri VEFA Toplumsal Dayanak Gruplarınca karşılanacak olup, bu hususta gerek işçi görevlendirilmesi gerekse gereksinimlerin bir an önce giderilmesi bakımından gerekli önlemler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacaktır.

2. Kentler Ortası Seyahat Kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın kentler ortası seyahatlerine mecburî haller dışında müsaade verilmeyecektir.

2.1- Kentler ortası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zarurî bir kamusal misyonun ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum yahut kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu vazifelileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte misyon evrakını ibraz etmek kaydıyla bu karardan muaf tutulacaktır.

Kendisi yahut eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için yahut cenaze nakil sürecine refakat etmek hedefiyle rastgele bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ilişkin e-BAŞVURU yahut ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları müracaatlar (yanında akraba pozisyonundaki 9 bireye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat müsaade evrakı oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin süreçleri kapsamında müracaat yapacak vatandaşlarımızdan rastgele bir doküman ibrazı istenilmeyecek olup Sıhhat Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat müsaade dokümanı düzenlenmeden evvel otomatik olarak yapılacaktır.

2.2- Zarurî Hal Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, tabip raporu ile sevk olan ve/veya daha evvelce alınmış hekim randevusu/kontrolü olan,
Kendisi yahut eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
Bulunduğu kente son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla bir arada kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini seyahat bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren ayrıca doküman, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi imtihanlara katılacak olan,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel yahut kamudan günlü mukaveleye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Bireylerin zarurî hali bulunduğu kabul edilecektir.

2.3- Vatandaşlarımız, üstte belirtilen zarurî hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat Müsaade Konseylerinden müsaade almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat Müsaade Evrakı verilen şahıslar seyahat mühletleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

2.4- Tam kapanma sürecinde seyahat müsaade taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca kâfi sayıda işçi görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat müsaade taleplerinin süratli bir formda kıymetlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü önlem alınacaktır.

2.5- Belirtilen devir içerisinde uçak, tren, gemi yahut otobüs üzere toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek şahıslara biletleme süreci yapılmadan evvel kesinlikle seyahat müsaade evrakının olup olmadığı denetim edilecek, geçerli bir seyahat müsaadesinin bulunması halinde biletleme süreci gerçekleştirilecektir.

Uçak, tren, gemi yahut otobüs üzere toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması kesinlikle yapılacak ve tanılı/temaslı üzere sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

2.6- Kentler ortası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma hali yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) halde olacaktır.