“Su Riskleri Projesi” Skd Türkiye, Ankara Üniversitesi ve Ülker İş Birliğiyle Başlıyor

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Ankara Üniversitesi Su İdaresi Enstitüsü, tarımda su verimliliği ve su ayak izi farkındalığını sağlamayı hedefleyen “Su Riskleri Projesi”ni Ülker’in ana sponsorluğunda başlatıyor. Tarım potansiyeli yüksek Kırıkkale bölgesinde (Delice ilçesi) yürütülecek pilot çalışmada buğdayın yanı sıra tane ve silajlık mısırda su verimliliği takip edilerek, kuraklık riskleri ve iklim değişikliğinin tesirlerine ait data tahlillerinin yer aldığı detaylı bir rapor hazırlanacak.

SKD Türkiye ve Ankara Üniversitesi Su İdaresi Enstitüsü, tarımda su verimliliği ve su ayak izi farkındalığını sağlamayı hedefleyen “Su Riskleri Projesi”ni Orta Anadolu’da başlatıyor. Proje; Ülker’in ana sponsorluğunda, Sütaş, Brisa, PepsiCo, Toros Tarım, TürkTraktör ve IC İçtaş İnşaat’ın dayanak sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Proje, buğdayda damla sulama konusunda şu ana kadar çalışma / tahlil yapılmayan ve tarım potansiyeli yüksek Kırıkkale bölgesinde (Delice ilçesi) yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Ulusal Su Planı’yla uyumlu projede, alan başına su verimliliği konusunda bir çalışma yapılacak. Bu kapsamda gereğinden fazla sulama yapılması ve uygulama yanılgılarının önüne geçilmesi için çiftçilere eğitim verilecek. FAO’nun (Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Örgütü) yayınladığı sıcaklık modellemelerinden de yararlanarak sıcaklık artışının verimliliğe tesiri izlenecek.

Projenin pilot çalışmasında; buğday, tane mısır ve silajlık mısırda su verimliliği takibi yapılacak. 40 dekar alanda buğday, 33 dekar alanda silajlık mısır, 18 dekar alanda tane mısır üretimi için damla sulama sistemi kurulacak. Tıpkı büyüklükteki alanlarda klâsik sulamayla gerçekleştirilecek üretimle karşılaştırma yapılarak, buğday ve mısırda eser verimliliği, su ayak izi tahlilleri hazırlanacak. Proje kapsamındaki çalışmalar, Ankara Üniversitesi Su İdaresi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar koordinatörlüğünde Prof. Dr. Süleyman Kodal, Prof. Dr. Y. Ersoy Yıldırım, Prof. Dr. Yeşim Ahi, Öğr. Gör. Çiğdem Coşkun Dilcan ve Öğr. Gör. Tolga Pilevneli tarafından yürütülecek.

Projeden elde edilecek bulgularla su verimliliği, su kalitesi, toprak verimliliği, kuraklık riskleri ve iklim değişikliğinin tesirlerine ait data tahlillerinin yer alacağı rapor hazırlanacak. Ülkemizde sürdürülebilir tarım uygulamaları için değerli bir kaynak niteliği taşıyacak rapor, SKD Türkiye’nin tahlil teklifleriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı