Konya Teknik Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı başladı! Başvuru detayları neler?

Konya Teknik Üniversitesi, Mühendis, Tekniker, Ofis İşçisi, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi ve Takviye çalışanı kadrolarına işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan üniversite, KPSS puan sıralamasını temel alacak. Yayınlanan ilan ile müracaat koşullarından, tarihine ve gerekli evraklara kadar merak edilen tüm ayrıntıları detayları ile paylaştı. 

Son Müracaat Ne Vakit Bitecek?

Konya Teknik Üniversitesi işçi alımı müracaatları 14 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar 24 Haziran 2022 tarihine kadar Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA adresinde yer alan Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İşçi Daire Başkanlığı’na üniversitenin resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr ‘den temin edilecek müracaat formu ve istenilen başka dokümanlarla birlikte şahsen yahut posta yolu ile müracaatta bulunmaları gerekiyor. 

Gerekli Dokümanlar Neler?

1- Fotoğraflı müracaat formu. (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanı fotokopisi.

4- 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Dokümanı.

5- Nitelikler kısmında istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev evrakları yahut sertifikalar.

6- Barkodlu SGK Hizmet Dökümü. (E-Devletten barkodlu alınacaktır.)

7- Erkek adaylar için terhis yahut askerlikten muaf olduğunu gösterir doküman.

8- S-8 takımı için Özel Güvenlik Vazifelisi kimlik kartı fotokopisi.

Başvuru Kaideleri Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle bağı bulunmaması (Askerliğini yapmış olunması gerekmektedir).

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet mukavelesi asıllarına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmemiş olması yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukavelesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

9- Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2020 KPSS(B) kümesi puan çeşitlerinden lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan cinsine sahip olması gerekmektedir. Ayrıyeten tecrübe kuralı istenilenlerin çalışma mühletleri ve dokümanların asılları değerlendirilecektir.

11- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Yalnızca bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için müracaat yapılması halinde tüm müracaatları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Özel kuralların ilan tarihinin birinci günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ